Kontakta oss

Håkan Eng

Biljett- och säljansvarig

hakan.eng@fcgruppen.se

Jonas Lundin

Hilda Svensson

Hör av dig till oss!

Klicka här för att läsa mer om biljetterna.

Har du frågor om din bokning? Kontakta oss på info@fcgruppen.se

Tack till dig som besökte En Magisk Jul 2023!
Luta dig tillbaka för att se årets resumé.

Tack till dig som besökte En Magisk Jul 2023! Luta dig tillbaka för att se årets resumé.

Köpvillkor

  1. Köpt biljett återbetalas ej. Vid oförutsedda händelser som kan ställa in evenemanget flyttas evenemanget till december 2024.
  2. 75% faktureras vid lagd order. Resterande faktureras två veckor innan eventet.
  3. Ändring av antal från beställt antal är möjligt att ändra 10% fram till två veckor innan beställt datum
  4. Specialkost måste anmälas senast 3 vardagar innan ni besöker oss.

Cookie & integritetspolicy

Cookiepolicy

På enmagiskjul.se används cookies från oss och de bolag som vi nyttjar tjänster av för att säkerställa att hemsidan fungerar och för att vi ska kunna förstå hur våra besökare använder hemsidan för att förbättra den ur ett brukarperspektiv.

Genom den webbläsaren som du som besökare nyttjar kan du välja hur cookies ska nyttjas. 

Information om cookies

Genom nyttjandet av cookies på enmagiskjul.se säkerställer vi en bättre upplevelse för dig som besökare. Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På enmagiskjul.se använder vi följande cookies:

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).

2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).

3) Förstapartscookies (cookies som sätts av hemsidan du besöker).

4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts hemsida. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics).

Syftet med våra cookies är att förbättra vår hemsida och de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar användarvänligheten för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende användningen av vår hemsida och för att spara funktionella inställningar.

Kan du styra användningen av cookies?

Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra funktioner kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se/cookies

Du kan även genom vår cookie-popup styra hur cookies ska hanteras på vår hemsida. 

Hur används cookies på vår hemsida

När du besöker vår hemsida eller öppnar ett utskick från oss genom en dator/mobil/surfplatta kan vi placera cookies på dessa enheter. 

Varför används cookies

Cookies används för olika ändamål. Ex. 

Säkerställa teknisk funktionalitet och säkerhet 

Sessionscookies och varaktiga cookies nyttjas för att kunna säkerställa detta. Dessa cookies sparas i 12 mån om du ej raderar dessa i din webbläsare. Dessa cookies nyttjas för att säkerställa teknisk funktionalitet och säkerhet.  Det kan ex. innebära navigering mellan sidor samt säkerhet på hemsidan. Detta är nödvändiga kakor och går därför ej att stänga av. 

Användarvänlighetskakor för att möjliggöra funktionalitet på hemsidan

Dessa cookies nyttjas för en personaliserad upplevelse på hemsidan. Det kan konkret innebära egna val som du som besökare gör som gäller för enbart dig. För att denna funktionalitet ska fungerar nyttjas session- och beständiga cookies. Även dessa cookies sparas under 12 mån om du som besökare ej raderar dessa i din webbläsare. 

Cookies för att följa upp användningen av hemsidan i statistisk hänseende
Dessa cookies nyttjas för att följa upp besökarantal, besökta sidor, populära sidor. Syftet med denna insamling är att vi ska få en bättre förståelse för hur hemsidan nyttjas för att kunna förbättra den. Verktyget Google Analytics nyttjas för detta ändamål. När denna tjänst nyttjas förs även information över till Google Inc i USA. Mer information om hur Google nyttjar informationen kan läsas här. Session- och beständiga cookies nyttjas i detta fall. Dessa cookies sparas i 12 mån om du som besökare ej raderar dessa i din webbläsare. 

Cookies för annonseringssyften
Dessa cookies nyttjas för att rikta anpassad annonsering och kommunikation till besökare på hemsidan. Syftet med denna typ av cookies är att visa relevant annonsering och kommunikation i andra digitala kanaler. Här nyttjas främst Googles Displaynätverk samt Facebooks annonsplattformar. 

Hur besökare på hemsidan kan styra användningen av cookies

Som besökare på hemsidan kan styrning av användandet av cookies göras utifrån: 

Hemsidan

När du besöker hemsidan möts du av en popup där information och val av hur cookies ska behandlas presenteras. 

Din webbläsare
Som besökare kan du alltid välja hur din webbläsare hanterar cookies på de webbplatser som du besöker. Stänger du helt av cookies kan detta leda till att vår hemsida inte fungerar som den ska. Det går även att ställa in att cookies raderas då hemsidan stängs ner. Önskar du mer information om cookies kan du läsa vidare på https://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

På plattformar

De vanligaste annonserplattformarna idag Google Ads, Facebook och LinkedIn erbjuder möjlighet för dig som användare att korrigera inställningar för hur annonser levereras till dig på dessa plattformar utifrån din besökshistorik på webbplatser som spårar ditt besök utifrån nämnda annonsplattformars tekniker. 

Vid frågor

Är du välkommen att kontakta oss. Se kontaktinformation längst ner på denna sida. 

Sammanställning av tjänste- och annonsnätverk vi delar data med 

Bolag: Tjänst: Syfte: Land: Läs mer:
Google Google Analytics Statistik USA Hos Google

Integritetspolicy 

Om hemsidan och bolaget bakom hemsidan

enmagiskjul.se är en hemsida (nedan benämnd som “hemsida”, “hemsidan”) som ägs och drivs av FC Gruppen HA AB (“FC Gruppen” nedan kallat “vi”, “vår”), organisationsnummer 556460-2224. Vi är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. 

Vi värnar om din integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Den här integritetspolicyn förklarar vilken information vi samlar in samt varför och hur vi behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter och den förklarar dina rättigheter i förhållande till hur vi behandlar dina personuppgifter.

När du använder vår hemsida samlar vi in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder våra tjänster såsom de definieras nedan. 

Hemsidan kan innehålla länkar till andra webbplatser utanför vår kontroll, och sådana webbplatser kan länkas till från vår hemsida. Denna integritetspolicy gäller enbart hemsidan enmagiskjul.se. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den integritetspolicy som gäller för den webbplatsen. Notera att vi inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet ”Cookies” ovan samt till vår cookie policy.

Behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

Kunder

På hemsidan kan du kontakta oss. För att vi ska kunna administrera din kontaktförfrågan och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund är det nödvändigt för oss att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss.

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar kan, beroende av sammanhanget, omfatta:
– Namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
– Annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser, erbjudanden och intresseanmälningar;
– Annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår hemsida eller via annan kontakt med oss; och/eller
– IP-adress

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med att du kontaktar oss via e-post och/eller formulär kan insamling av dina personuppgifter även ske från följande källor:
– Genom avtal eller annan affärskontakt om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners,
– Genom cookies (se mer under avsnittet ”Cookies” ovan).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Kunder

Vi behandlar kundens personuppgifter inom ramen för de ändamål och med stöd av de lagliga grunderna som anges nedan.

Fullgörande av kontaktförfrågan:
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra din kontakt som du tillhandahåller i kontakt med vår kundtjänst t.ex. fråga eller felanmälan.

Uppfylla rättslig skyldighet:
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser på grund av lagkrav, dom eller myndighetsbeslut ex. såsom krav i bokföringslagen. Detta innebär t.ex. att vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler och köphistorik för att du ska kunna reklamera ett köp.

Berättigat intresse:

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla, genomföra, utveckla och förbättra våra tjänster för våra kunder. För detta ändamål analyserar vi de personuppgifter som vi samlar in från våra kunder och sorterar in kunder i olika segment för att kunna utföra analyser på en aggregerad nivå samt för statistikändamål. Vi genomför inte någon analys av dina personuppgifter på individnivå.

Lagring av personuppgifter

Kunder

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan tidsperioder, därefter raderas personuppgifterna.

Kommunikation:
Om du har kontakt med oss via e-post med kundtjänst, lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.

Rättslig skyldighet:
Vi sparar dina personuppgifter (kontaktuppgifter i kontakter med kundtjänst) så länge vi är skyldiga enligt tillämplig lag eller myndighetsbeslut.

När vi inte längre har skäl att behandla dina personuppgifter eller om du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter att raderas.

Överföring av personuppgifter

Kunder

Information om våra kunder är en viktig del av vår verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast informationen vidare i enlighet med vad som beskrivs nedan. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter.

Samarbetspartners:
Våra samarbetspartners får tillgång till dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt köpet gentemot dig eller för att fullgöra sina skyldigheter om du valt att använda deras tjänster genom vår hemsida. 

Rättsliga skyldigheter:
Vi kommer att dela med oss av användarkonton och personuppgifter när vi anser att det krävs för att vi ska agera i enlighet med tillämplig lagstiftning, för att verkställa våra användarvillkor eller för att skydda rättigheter, egendom, vi, våra användare eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra bolag och organisationer för bedrägeribekämpning och kreditriskminskning. Detta innebär inte under några omständigheter att vi säljer, hyr ut eller delar personuppgifter från kunder för kommersiella ändamål i strid med denna integritetspolicy.

Vi kan komma att överföra personuppgifter till tredje land. För mer information om vilka säkerhetsåtgärder som vidtas vid sådan överföring hänvisar vi till ovan.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

Vi vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Du är välkommen att kontakta vår kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig. Vi kommer då att ta bort de aktuella personuppgifterna om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas. Detta kommer vi även att göra när du återkallar ditt samtycke till behandlingen. Därutöver har du rätt att begära att vi för över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i elektroniskt format.

Vidare har du rätt att kräva att vi begränsar sin behandling av personuppgifterna i vissa fall och du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för att skicka erbjudanden baserade på din historik (direktmarknadsföring) och om du gör det kommer vi att upphöra med personuppgiftsbehandlingen. Om du invänder mot att dina personuppgifter används eller utlämnas för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra hemsidor eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och/eller boende och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Du kan inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

vi använder sig även bl.a. SSL som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för din webbläsare.

Cookies

För att kunna leverera våra tjänster med högsta möjliga kvalitet använder sig hemsidan av cookies och liknande teknologi. Mer information om cookies kan läsas ovan. 

Ändringar i vår integritetspolicy
Vi förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga. Alla ändringar publiceras på hemsidan. Du bör därför läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.


Kontaktuppgifter
Önskar du komma i kontakt med oss sänder du ett mail till info@enmagiskjul.se